Història

La història de la ràdio a Felanitx ve d’enrere, ja als anys 50 i 60 hi havia “Radio Juventud de Felanitx” que formava part de la Cadena Azul que eren les emissores de caire falangista de l’antic règim franquista. Aquesta emissora tenia la seva seu a l’edificii de la Caixa Rural al carrer del Call.

 

A finals dels anys 80, un grup de felanitxers amb més ganes que coneixements varen muntar una emissora que es deia: “Felanitx Radio”. Es va començar a emetre des d’una casa particular del passeig Ramon Llull, en concret des de ca’n Perdiu i després es va traslladar al molí de ca’n Llevadora. En aquell temps no hi havia cap llei de control d’emissores locals i per tant era alegal, que no il·legal. El fet és que aquella emissora feia molta nosa a les emissores comercials i varen intentar, per tots els mitjans, que les autoritats tanquessin “Felanitx Radio”, però al no existir un marc legal no aconseguiren tancar-la fins que el Govern estatal va fer la Llei d’organització i control de les emissores municipals de radiodifusió sonora i això fou el que va posar fi a l’aventura. 

 

A partir de llavors, es va intentar posar en marxa una emissora però l’única possibilitat existent era que havia de ser una emissora municipal i el problema es multiplicava per dos. Per una part, no hi havia massa (per no dir gens) interès per part de les autoritats locals per tal que es dugués a terme. I d’altra banda, si s’aconseguia convèncer a les autoritats locals per sol·licitar una freqüència, era necessari aconseguir una fórmula perquè encara que fos una emissora municipal, no fos una ràdio al servei del partit governant de torn a l’Ajuntament.

 

L’any 2009, hi hagué diverses reunions amb gent interessada en que a Felanitx hi hagués una ràdio. Arrel d’aquelles mogudes i mitjançant un acord, que es va promoure des de la Federació d’Associacions de Veïns amb l’Ajuntament, es va aconseguir que dins els pressuposts municipals hi hagués una partida d’un 10% del pressupost d’inversions i a la gestió d’aquesta dotació econòmica fos de caire participatiu, a través del programa europeu, Agenda Local 21. Per tant, representants del poble i de diferents entitats socials, que formaven part de l’Agenda Local 21, van decidir que el projecte seria que l’Ajuntament proporcionés un local i l’equipés del material necessari per poder tenir una emissora municipal, de la que després n’hauria de cedir l’ús a una associació perquè hi desenvolupés un projecte d’emissora independent.

 

El mes de maig de 2013, es va signar un conveni amb l’Ajuntament perquè l’associació Ràdio Felanitx es fes càrrec de l’emissora per un termini de dos anys prorrogables a dos anys més.

 

Actualment l’associació ha estat al capdavant de la gestió d’aquesta ràdio durant quasi 3 anys. Durant aquest temps, l’associació ha sofert varis canvis de junta directiva per arribar fins a l’actualitat, presentant així, un model de ràdio més sostenible que els anteriors proposats. El model de ràdio que RFX proposa és un model de ràdio mixta fent una barreja entre ràdios comercials i ràdios alternatives de tal forma de poder sobreviure econòmicament degut al gran potencial d’audiència que donen les ràdios comercials i a la vegada donar veu als sectors més alternatius de la societat tal i com fan les ràdios alternatives.

 

La part comercial del model de ràdio mixta es basa sobretot en el magazine setmanal “Megàfon” que oferirà RFX, a la selecció de música comercial que RFX ha seleccionat minusiosament i a la participació activa dels comerços locals que, a través de la seva publicitat, ajuden a que la ràdio sigui sostenible

 

La part alternativa del model de ràdio mixta es basa sobretot en els programes de caire alternatiu i/o amateur de producció local, a la classificació musical segons diferents més alternatius i a les aportacions dels socis amb les seves quotes anuals que fan que aquests programes puguin ser sostenibles el major temps possible.